LEGE Nr. 217 din 5 iulie 2005

LEGE Nr. 217 din 5 iulie 2005 *** Republicată
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 15 decembrie 2011
*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 186/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 217/2005 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*